Search
  • Anders Nyman

Första dagen över

Vi inledde kursen med en diskussion om vem vi är och vad vi skriver. Det verkar vara en brokig skara människor från hela svenskfinland.

Vi presenterade oss för varandra, samt blev ombedda att ge ett citat ur en låttext eller dikt som följt oss i livet. "I don't feel very well" blev mitt. Det är en rad som följt mig sedan jag lärde mig lite engelska. Varje morgon innan skolan mådde jag illa, detta blev mitt mantra. Kanske ett sätt att se på mig själv som någon annan, istället för den lilla fisen jag ansågs vara då.

Under lektionen gjorde vi några små övningar, beskrev vardagsobjekt utan att avslöja vad det var. En annan övning var att ange en berättelse som utspelade sig i en skog, vi beskrev dofter, ljyd, känslor.

Jag tror att det blir en bra dag idag.

60 views0 comments

Recent Posts

See All

©2019 by Anders Nyman. Proudly created with Wix.com